กิจกรรมในงาน

Activities & Event

กิจกรรมที่จะทำให้เรามองโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตัวเราได้อย่างตื่นตาตื่นใจ และได้เข้าไปรู้จักกับวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายความเป็นไปได้ของเรื่องราวเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ของประเทศ

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

รู้จักกับสนามประจุ สนามแม่เหล็กและสนามโน้มถ่วง
ที่มีกฎและปรากฏการณ์แตกต่างกัน ทำความเข้าใจแรงพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสนามแต่ละประเภท สนุกไปกับการทดลองที่จะเพิ่มความเข้าใจ และทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

รู้จักเรื่องราวของดอกไม้ ส่วนประกอบ ประเภทและการเก็บรักษาดอกไม้ ฝึกสังเกตเพื่อจำแนกประเภทของดอกไม้
และทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากดอกไม้เพื่อเป็นของที่ระลึกนำกลับไปได้

ประดิษฐ์ของเล่นหัตถศิลป์ไทย ด้วยเทคนิค Automata
มาผสมผสานเป็นของเล่นที่จำลองมาจากหนังตะลุง
โดยเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับการดึงและจุดหมุน ผ่านการประดิษฐ์และลงมือทำของเล่นด้วยตนเอง

การสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ผ่านกิจกรรมด้านสะเต็ม (STEM) เรียนรู้สมบัติของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดฝนกรด

รู้จักหลักการทำงานของหลอดไฟ LED และการต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน การออกแบบโคมไฟหรือไฟฉาย และสามารถนำไปประดิษฐ์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฝึกทักษะการเขียนรหัสโค้ด (code) เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่าน Arduino Board เพื่อขึ้นสังเวียนประลองความแข็งแกร่งทรงพลังกับภารกิจพัฒนาหุ่นยนต์นักมวยปล้ำ (ZUMO Robot)

ตารางกิจกรรมเวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566
ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9 – 11

11 ส.ค. 2566

09:00-18.00น. : พิธีเปิด

18.30-19.00น. : พิธีมอลโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด 

 

12 ส.ค. 2566

11:00-12.00น. : กิจกรรม Myth Buster

12.00-12.30น. : กิจกรรม Sci show ประกอบดนตรี

13.00-13.30น. : การแสดงหุ่น เรื่องเนื้อของดาวอังคาร

14.00-15.00น. : มอบรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

15.00-16.00น. : กิจกรรม Drawing Scientist in Cartoon : วาดรูปสดการ์ตูนนักวิทยาศาสตร์

16.00-17.30น. : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

13 ส.ค. 2566

09:00-12.00น. : Let’s Communication กับ YTSA

12.00-13.00น. : กิจกรรม How to Manga in Science Cartoon : การวาดการ์ตูน วิทยาศาสตร์ในรูปแบบมังงะ Universal Drugs by PeatoYO!

13.00-16.00น. : เสวนามุดกับดักไขความลับ พืชนักค่า

16.00-17.30น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น

14 ส.ค. 2566

10:00-11.00น. : Technology for Global Crisis

11.00-12.00น. : กิจกรรม Drawing Scientist in Cartoon : วาดรูปสดการ์ตูน นักวิทยาศาสตร์

11.00-12.00น. : กิจกรรมแถลงข่าว ScIAM Meta Museum (Beta)

16.00-17.00น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ ระดับประถม

15 ส.ค. 2566

15:00-16.00น. : พิธีมอบรางวัลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS)

18.00-19:00น. : ซ้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันโครงการ EGAT Green seed Influencer&Talk

16 ส.ค. 2566
17 ส.ค. 2566

10:00-11.00น. : เสวนาเรื่อง Secret of Bueaty

11.00-12.00น. : พิธีมอบรางวัลประกาศรางวัลนักวิทย์อาวุโสและครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 66

12.00-13.00น. : Drawing Scientist in Cartoon : วาดรูปสดการ์ตูนนักวิทยาศาสตร์

13.00-14.00น. : กิจกรรมมอบเกียรติบัตร งาน SIT
(รอบ 2)

18 ส.ค. 2566

10:00-15.00น. : การแข่งขัน Astro Challenge รอบชิงนะเลิศ

15.00-17.00น. : Game Development and Game Education in Sweden

17.30-18.30น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

18.30-19.00น. : set up สนามแข่งขัน Robocon

19 ส.ค. 2566

10:00-15.00น. : การแข่งขันหุ่นยนต์ Robocon

18:00-19.00น. : ซ้อมการประกวดแข่งขัน Innovation Science Toys competition : Telling Proverb through Automata Toys 

20 ส.ค. 2566

09:00-15.00น. : การประกวดแข่งขัน Innovation Science Toys
competition : Telling Proverb through Automata Toys รอบชิงชนะเลิศ

14.00-15.00น. : มอบรางวัล NSM JSI และเสวนากิจกรรม NSM JSI 2023
(ตะลุยดินแดนมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566)

15.00-15.30น. : ละครสั้น บีอีซีเทโรมิวสิค

14.00-15.00น. : มอบรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

15.30-17.00น. : งานความร่วมมือ บริษัลมัลติซายเทค

16.00-17.30น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

อบรมสัมมนาและเสวนาวิชาการ (Workshop and Seminar)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บอร์ดเกมกับงานพิพิธภัณฑ์
 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 09.30 – 18.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 2
 • กลุ่มเป้าหมาย: ครู อาจารย์ นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้
 • จำนวน: 40 คน
เสวนาวิชาการ เรื่องมุดกับดัก ไขความลับ…พืชนักค่า (ฆ่า) 
 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 13.00 – 15.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair / พิพิธภัณฑ์
  พระรามเก้า อพวช.
 • สถานที่: เวทีกลาง
 • กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไป 
 • จำนวน: Onsite 100 คน
เสวนาวิชาการ เรื่อง Art and Science Behind the Scenes 
 • วันที่: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 9.00 – 12.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NSM Thailand / พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3
 • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • จำนวน: Onsite 50 คน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค้นก้นครัว: คุย ทำ ชิม
 • วันที่ : เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
 • เวลา : 09.00 – 12.00 น. อร่อยช่วยโลก

    13.00 – 16.00 น. อร่อยอันเป็นที่รัก (ขนมสัมปันนี)

 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 2
 • กลุ่มเป้าหมาย : ครอบครัว และบุคคลทั่วไป
 • จำนวน : 10 ครอบครัว  (ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน)
เสวนาวิชาการ เรื่อง A – Z Tech Talk
 • วันที่: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 13.00 – 16.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair / พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
  สารสนเทศ อพวช.
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3
 • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • จำนวน: Onsite 50 คน
กิจกรรม : NSM JSI 2023  ตะลุยดินแดนมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566​
 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 14.00 – 15.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair
 • สถานที่: ห้อง เวทีกลาง
 • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 • จำนวน: Onsite 100 คน

เสวนาวิชาการ เรื่อง The Future is Now: Special Event

 • วันที่: วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 13.00 – 16.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair/ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3 
 • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนระดับมัธยมและอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • จำนวน: Onsite 50 คน
เสวนาวิชาการ เรื่อง Let’s communication กับ YTSA
 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 09.30 – 12.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair/ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย (YTSA)
 • สถานที่: เวทีกลาง
 • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนระดับมัธยมและอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • จำนวน: Onsite 100 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Family Play Learning: เล่น เรียน รู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่น Automata (ขี่ช้างจับตั๊กแตน)
 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 9.00 – 12.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3
 • กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไป (อายุ 6 ปีขึ้นไป)​
 • จำนวน: 15 ครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Family Play Learning: เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ ผ่านของเล่น Automata (มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ)
 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 13.00 – 16.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3
 • กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไป (อายุ 6 ปีขึ้นไป)​
 • จำนวน: 15 ครอบครัว  (ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน)
เสวนาวิชาการเรื่อง International Symposium: ​Museums in Times of Climate and Ecological Crisis​
 • วันที่: วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 08:30 – 16.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NSM Thailand
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 2
 • กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ​ศูนย์วิทยาศาสตร์
  ศูนย์การเรียนรู้ นักศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
 • ​จำนวน: 50 คน
เสวนาวิชาการ เรื่อง Language of Beauty
“ศาสตร์ในความงาม ศิลป์ในการสื่อสาร สู่อาชีพอนาคต”
 • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 10.00 – 11.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair
 • สถานที่: เวทีกลาง
 • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • จำนวน: Onsite 200 คน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LEGO® Education SPIKETM Prime
 • วันที่: วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 9.00 – 12.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3
 • กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวน: 15 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LEGO® Education SPIKETM Essential
 • วันที่: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 9.00 – 12.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 3
 • กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไป
 • จำนวน: 15 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน)
ASPAC Masterclass for Emerging Leaders (AMEL)
Curating in the Time of Climate and Ecological Crisis
 • วันที่: 15 – 18 สิงหาคม 2566 
 • เวลา: 09:00 – 17.00 น.
 • รูปแบบ: Onsite 
 • สถานที่: ห้อง Phoenix 2
 • กลุ่มเป้าหมาย: ASPAC Members (เฉพาะกลุ่ม)
 • จำนวน: Onsite 30 คน