National Science & Technology Fair 2022

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่18 สิงหาคมของทุกปี
ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

“ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art – Science – Innovation for Sustainable Society)”

ในรูปแบบ On-Site Event ที่ชวนคุณก้าวสู่ประสบการณ์ความรู้ และจินตนาการที่หลากหลาย โดยภายในงานได้เนรมิตโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาให้กับเยาวชน และประชาชนไทยได้รับชมกันอย่างจุใจ ซึ่งเป็นงานที่จะเนรมิตแรงบันดาลใจของเด็ก ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างอลังการ ภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
(Art – Science – Innovation for Sustainable Society) พร้อมรับชมการถ่ายทอดนิทรรศการ และกิจกรรมตลอดวัน ในรูปแบบ Online Event บนช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook, Youtube และ Web Platform ในชื่อ nstfair และพบกับการ LIVE สด แนะนำนิทรรศการภายในงาน

พบกับ 5 นิทรรศการไฮไลต์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยภาคี เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 หรือ NSTFair Thailand 2022 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมยั่งยืน”
(Art – Science – Innovation and sustainable society) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รวมถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย จัดแสดงไว้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ควบคู่กับการจัดงานทางออนไลน์ เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วม (Interactive Exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังกระตุ้นความเข้าใจแก่เด็ก และเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

สำหรับทั้ง 5 นิทรรศการหลักที่จัดแสดง นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ( The Royal Pavilion), นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass), นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง (Tomorrow Land), นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) และนิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ (Basic Science for All ) และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งในปีนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ไปติดตามเนื้อหาข้างในกันได้เลย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
(Royal Pavilion)

นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก
(Through the Looking Glass)

นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง
(Tomorrow Land)

นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำ
(Cave and Karst)

นิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ
(Basic Science for All)

พบกับกิจกรรมพิเศษ Electric Parade ที่พร้อมสร้างสีสันให้บรรยากาศยามค่ำคืน

พบกับกิจกรรมพิเศษ Electric Parade ที่พร้อมสร้างสีสันให้บรรยากาศยามค่ำคืน

พบกับกิจกรรมพิเศษ Electric Parade ที่พร้อมสร้างสีสันให้บรรยากาศยามค่ำคืนNST fair : Science Carnival Bangkok #เทศกาลวิทย์ปลุกชีวิต ครั้งแรก! กับเทศกาลที่วิทยาศาสตร์จะมาปลุกชีวิต และสร้างสีสันให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พบกับกิจกรรมพิเศษ Electric Parade...

เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจาก Idol Band ที่จะมาสร้างสีสัน และปลุกให้คุณสนุกไปด้วยกัน

เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจาก Idol Band ที่จะมาสร้างสีสัน และปลุกให้คุณสนุกไปด้วยกัน

เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจาก Idol Band ที่จะมาสร้างสีสัน และปลุกให้คุณสนุกไปด้วยกัน NST fair : Science Carnival Bangkok #เทศกาลวิทย์ปลุกชีวิต ครั้งแรก! กับเทศกาลที่วิทยาศาสตร์จะมาปลุกชีวิต และสร้างสีสันให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง กิจกรรมพิเศษ...

Live Online Exhibition

ชม ONLINE พร้อมกันทั่วประเทศ
กับ Exhibition รับชมได้ที่นี่