นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก

(Through the Looking Glass Exhibition)

นิทรรศการที่เล่าเรื่อง “แก้ว” ในทุกมิติ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งแก้ว (International Year of Glass 2022) และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ “แก้ว” วัสดุที่มีบทบาทสำคัญตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ร่วมสัมผัสความงามของแก้วผ่านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และหาคำตอบว่าเราจะใช้แก้ว และจัดการแก้วอย่างไร เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน