แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม และกิจกรรมในงานมหกรรมวิทย์ฯ’ 65

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

เสวนา The Future is Now: Special Event  นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ร่วมเสวนาถึงเบื้องหลังแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับฟัง ศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเสวนาหรือพูดคุยกับเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจจากการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมุมมองต่างๆ ให้เยาวชนและคนทั่วไป ให้เห็นคุณค่าความสําคัญของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการนําไปคิดและต่อยอด รวมถึงเกิดความเข้าใจในการนําเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

 เสวนา Talkative, Talk กะ ถ้ำ เป็นการคุยเบื้องลึกเกี่ยวกับประวัติการสํารวจถ้ำในประเทศไทย ความสําคัญของระบบนิเวศถ้ำ ชวนส่องถ้ำในมุมที่คนคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นซากโบราณหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยาที่บ่งชี้สภาพแวดล้อมในอดีตของไทยที่ค้นพบได้จากการสํารวจถ้ำ ถ้ำในมุมการสํารวจความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในถ้ำและคาสต์ในประเทศไทย มีอะไรน่าสนใจ สําคัญอย่างไร ไขความลับอดีต ปัจจุบัน กับหลักฐานทางโบราณคดีในถ้ำของถ้ำและเพิงผา รวมถึงการบอกเล่าความเชื่อ พิธีกรรม คติชนวิทยาและโลกทัศน์ไทยในถ้ำ บรรยากาศการเสวนานอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบถ้ำและคาสต์เล็งเห็นความสําคัญของถ้ำในหลากหลายมิติ นําไปสู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรถ้ำและคาสต์ของประเทศไทยแล้ว ยังมีการเล่าประสบการณ์และรูปภาพจากการสำรวจถ้ำทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจการสำรวจถ้ำและประทับใจการเสวนาในครั้งนี้

เสวนา  เส้นทางสู่ฝันสายพันธุ์นักวิทย์ (Journey to the Career in Science) โดยมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศกลุ่ม APEC โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องราวอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เส้นทาง การเตรียมตัว และความก้าวหน้าของงานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเสวนาหรือพูดคุยกับเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่คนทั่วไปอาจคาดไม่ถึง เพื่อสร้างแรงบันดาลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สามารถนําไปสู่การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและติดตามซึ่งจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันให้ผู้ร่วมกิจกรรมก้าวเข้าสู่การสะสมทุนทางวิทยาศาสตร์และมุ่งสู่สังคมวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคต