ประจำปี 2565 (Symposium on Science Festival 2022)

?เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาเทศกาลวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (Symposium on Science Festival 2022) ?ออนไลน์ 2 ภาษา #ไม่มีค่าใช้จ่าย

.

เสวนาเทศกาลวิทยาศาสตร์กลุ่ม ASEAN Plus Three เกี่ยวกับ SDGs ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ ❝บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน และวิทยาศาสตร์พลเมือง❞

* เสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน #มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

? วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

? 9.00 – 15.00 น.

? รูปแบบออนไลน์ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) ผ่านโปรแกรม ZOOM

? ข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดการ คลิก https://bit.ly/3Pu9pxf

? ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/q1joVHEF4UibJWbM8

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1493

.

The ASEAN of Symposium on Science Festival 2022. The sixth symposium of ASEAN plus three on SDGs and science museums and centers: “The role of museums in promoting Civic Science Literacy and Citizen Science”

* As a part of National Science and Technology Fair 2022

? 17 August 2022

? 9.00 AM – 3.00 PM (GMT+7 Bangkok Time)

? Via ZOOM

? For more detail: https://bit.ly/3Pu9pxf

? Register: https://forms.gle/q1joVHEF4UibJWbM8

☎️ For more information, please contact: (+66) 0 2577 9999 ext. 1493

.

#CuriosityWINS

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#อพวช#NSMThailand

#NSTFair2022#NSTFair