กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9999
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
National Science and Technology Fair 2017 
Copyrights @ 2560 thailandnstfair.com All Rights Reserved.