มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับภูมิภาค ทั้ง 4 แห่ง 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ ฟรี!
โรงเรียนจองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่
อพวช. โทร.0 2577 9960
หรือ DOWNLOAD ได้ที่ 
www.nsm.or.th
 
 
 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9999
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
National Science and Technology Fair 2018 
Copyrights @ 2561 thailandnstfair.com All Rights Reserved.