NST2021_NameTH-L01
9-19 พฤศจิกายน 2564  | 9.00 – 19.00 น.
HYBRID EVENT
ON GROUND: อาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ON LINE:
9-19 พฤศจิกายน 2564 | 9.00 – 19.00  น.
HYBRID EVENT ON GROUND: อาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ON LINE:

(จำกัดจำนวนผู้เข้าชม โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า)

ABOUT
NST FAIR
National Science and Technology Fair 2021
กลับมาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุก เปิดประสบการณ์ New Normal กับ Hybrid Event รับชมนิทรรศการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ON GROUND เดินทางมาชมที่งาน และ ONLINE กับ Virtual Exhibition
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีที่เฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี โดยเป็นโอกาสสำคัญในการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสุนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
ON GROUND
เดินทางมาชมที่งาน

พบกับนิทรรศการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างประเทศ สมาคม/สภาสมาคม หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา และนิทรรศการหลักที่พลาดไม่ได้ ได้แก่

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  นิทรรศการหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์ ● นิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G  นิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาว ● นิทรรศการหมื่นจินตนาการ ล้านความรู้  นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง  ● นิทรรศการดินแดนผักและผลไม้  นิทรรศการ Make Space : สู่นวัตกรรมเพื่ออนาคต นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร, สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต”

พร้อมด้วยกิจกรรมสำหรับเยาวชน ได้แก่ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Sciene Lab) กิจกรรมเวทีกลาง านประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ลานกิจกรรมประกวดแข่งขันของเล่นทางวิทยาศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

จัดเต็มความรู้ ความสนุก และ ปลอดภัยด้วยมาตรการเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ONLINE

กับ 9 HIGHLIGHT
VIRTUAL EXHIBITION

เพียงแค่คลิก ก็ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงกับ 9 Highlight Virtual Exhibition ที่เสมือนเดินชมนิทรรศการอยู่ในงาน สนุกไปกับเกมส์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด

ชม ONLINE พร้อมกันทั่วประเทศ
(9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
กับ Virtual Exhibition รับชมได้ที่นี่

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด | การเข้าชมงาน

ABOUT NSM

National Science Museum Thailand
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsm.or.th
LogoMHESI+NSM_TH-txt-blue